Okul ve Aile

SEMPOZYUM HAKKINDA

Kurumlar, varlıklarını sürdürmek için belli gelenekleri yaşatmak, kendilerine özgü bir kültür oluşturmak ve bu yolla da kendi kimliklerini inşa etmek isterler.

Kurumların bu hedeflerine ulaşmaları ve başarılı olmalarında önemli rol üstlenen kurumsal kültürü oturtabilmek ve yaşayanlarına doğru şekilde benimsetmek anlayışı, geçmişten günümüze okulların da vazgeçilmez görevi olmuştur.  

Kurumsal ve akademik düzeyde okulun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Lisesinin 125. kuruluş yılına dair yapılan etkinliklerden ilham alınarak hazırlanan “Psikolojik Danışma Sempozyumu” İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından 08 Mayıs 2010 tarihinde pek çok eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İELEV Okulları olarak bu sempozyumu ilk tasarladığımız günden itibaren bunun bir “üçleme” olmasını arzuladık. İlk sempozyum tüm eğitim entelektüelleri için dizayn ettiğimiz “Okul ve Gelenek” teması ile gerçekleşmiş oldu. 2012 yılının Ekim ayında etkinliğimizi İstanbul Psikanaliz Eğitim ve Araştırma Derneği (Psike İstanbul) ile ortak etkinlik konseptine taşıdık ve sempozyumun adını “Eğitim, Değişim ve Psikanaliz Sempozyumu” olarak adlandırdık.

Bu çerçevede çalışmanın ikincisini 16 Mart 2013 Cumartesi günü “Okul ve Şimdi-Günümüzde Okul- Okulda Neler Oluyor-Okula Neler Oluyor?” başlığı ile okul kavramının günümüzde yaşamakta olduğu kavramsal, varoluşsal ve pratik sıkıntılarının paylaşıldığı etkinlik olarak gerçekleştirdik.

Üçlemenin üçüncüsünü de 28 Mart 2015 tarihinde “Okul ve Gelecek-Okulun Geleceği Geleceğin Okulu” temasına ayırdık.

4. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu’nu 1 Nisan 2017 Cumartesi günü, “Okul ve Yaratıcılık” adıyla İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulunda gerçekleştirdik. Eğitimde yaratıcılığın önemini ve nasıl güçlü çocuklar yetiştirebileceğimizi uzman konuşmacılarımız ile farklı perspektiflerden değerlendirdik.

5. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu 05 Ocak 2019 Cumartesi günü “Okul ve Şiddet” adıyla gerçekleşti. 21.yüzyılın en önemli teması hâline gelen ve zamanın ruhunu taşıdığını düşündüğümüz şiddet konusu tüm yönleri ile tartışıldı.

6.Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu’nu da 18 Nisan 2020 Cumartesi günü “Okul ve Aile” adıyla gerçekleştirmek arzusundayız. Bu sebeple sempozyumun eğitim ve ruh sağlığı çalışanları kadar eğitim paydaşları olan öğrenci ve velileri de yakından ilgilendiren bir konu olduğu kanaatindeyiz.

ORGANİZASYON

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Lisesinde eğitim görmüş, öğretmen veya yönetici olarak Sarı Siyahlı Camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından 21 Aralık 1982 tarihinde kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanında gereken her türlü katkıyı sağlayarak, ülkemizin ve İstanbul Erkek Lisesinin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürmektedir. Amacı, bugüne kadar ülkemize katkıları tartışılmayacak binlerce önemli şahsiyet yetiştirmiş okulumuzun, her gün biraz daha güçlenerek görevini yerine getirmesine, dolayısıyla ülkemizin eğitim alanında çağdaşlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra dayanışma ve yardımlaşmanın güçlenmesine, ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin Vakfın olanaklarından yararlanmasına kalıcı bir katkıda bulunmak, Vakfın vazgeçilmez amaçları arasındadır.

Vakıf bünyesinde 144 mütevelli bulunmakta ve 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Vakfın icra organını oluşturmaktadır. Bu yönetim anlayışının yanı sıra, Danışma Kurulu olarak görev yapan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile Vakfa hizmet veren ve 5 üyeden oluşan Başkanlık Divanı bulunmaktadır. Mütevelliler arasından seçilen konusunda uzman 3 üye, Vakfın Denetim Kurulu’nu oluştururken, aynı zamanda Vakfın tüm hesapları bağımsız denetim şirketi olan Deloitte tarafından denetlenmektedir.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, kurulduğu yıldan bugüne kadar İstanbul Erkek Lisesi Camiasının en önemli birimlerinden biri olmayı başarmış, bir kültür kurumu olan İstanbul Erkek Lisesine ve ülkemize katkıları yıldan yıla artmış, açtığı eğitim kurumları ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern bir eğitim anlayışıyla yetişmelerine olanaklar sağlamıştır.

www.ielev.k12.tr
www.ielev.org.tr


PSİKE İSTANBUL

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği ruhsal mekanizmayı açıklayan bir kuram, ruhsal süreçleri araştıran bir yöntem, bu yönteme dayanan bir tedavi ve bu bilgiyi nesilden nesile aktaran bir gelenek olarak psikanalizi Türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.

Daha detaylı bilgi almak ya da derneğimizin yayınlarını incelemek için web sayfamızı ziyaret ediniz.

Psike İstanbul Derneği: http://www.psikeistanbul.org/

KONUŞMACILAR

01.

Prof. Dr. Gökhan Oral

Psikanalist, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Adli Tıp Bölüm Başkanı, Psike İstanbul Dernek Başkanı, IPA
02.

Prof. Dr. Yeşim Korkut

Klinik Psikolog, Eğitim ve Süpervizyon Analisti, Psike İstanbul, IPA
03.

Ali Koç

Eğitimci, Eğitimpedia Kurucusu, Fide Okulları
04.

Bilal Albaş

Klinik Psikolog, Psikoterapist, İELEV Okulları
05.

Demet Uysal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü, Terakki Vakfı Okulları
06.

Simge Toprak

Uzman Psikolojik Danışman, İELEV Okulları
07.

Banu Keskin

Eğitim Yöneticisi, Felsefeci, İELEV Okulları
08.

Dr. Banu Aslantaş Ertekin

Psikiyatrist, Psikoterapist
09.

Dr. Banu Büyükkal

Psikiyatrist, Psikanalist, Psike İstanbul, IPA
10.

Şebnem Kurtaran

Klinik Psikolog, Psikanalist, Psike İstanbul, IPA
11.

Aylin Deniz Ülkümen

Uzman Psikolog, Terakki Vakfı Okulları
12.

Ümit Eren Yurtsever

Klinik Psikolog, Psikanalist, Psike İstanbul, IPA
13.

Neriman Koç

Klinik Psikolog, Üsküdar Amerikan Lisesi
14.

Dr. Didem Aksüt Dönmez

Psikiyatrist, Psikanalist, İstanbul Psikanaliz Derneği, IPA
15.

Uğur Özulu

Uzman Psikolojik Danışman, Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi
16.

Dr. Meltem Temiz

Psikiyatrist, Psikanalist, Psike İstanbul, IPA
17.

Ayça Baysal Özbatır

Uzman Psikolojik Danışman, TED Rönesans Koleji
18.

Duygu Dizer Tükenmez

Klinik Psikolog, İELEV Okulları
19.

Gül Süner

Öğretmen, İELEV Okulları
20.

Timur Yavaş

Akademik Koordinatör, SEV Okulları
21.

Dr. Melike Acar

PDR Bölüm Başkanı, MEF Üniversitesi
22.

Nuran Ercan

Klinik Psikolog, İELEV Okulları
23.

Ezgi Dede

Klinik Psikolog, İELEV Okulları

PROGRAM

08.30 Kayıt

09.00 - 09.30 Açılış Konuşmaları

Psike İstanbul
İELEV Okulları

I. OTURUM 09.30-11.00

GÜNÜMÜZ VE GELECEĞİN RUHSALLIĞI PERSPEKTİFİNDEN OKUL VE AİLE
“Okul Kimin İçin”
İkili Konferans
 

Prof. Dr. Gökhan Oral
Aile içi Şiddet ve Psikanaliz 
Trapezci Kardeşlerden ‘New Age’ Şımarıklara
 

Ali Koç
Okul ve Aile : İKİ YABANCI

Moderatör : Bilal Albaş
 

11.00 - 11.30 Kahve Arası


II. OTURUM 11.30 - 13.00

EĞİTİM VE PSİKOLOJİ-PSİKANALİZİN KESİŞTİĞİ YERDEN ÇAĞRIŞIMLAR
“Hepimiz Bir Aileyiz Mitosu”
İkili Konferans
 

Prof. Dr. Yeşim Korkut
Psikanalitik Yaklaşım Çocuğa Bakışa, Eğitime ve Ailelere Neler Sunabilir?
 

Demet Uysal
Okulun ve Ailenin Arasında Bir Yer
Okulun Arayüzü: PDR
Araftan Sesler

Moderatör: Simge Toprak
 

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği


III. OTURUM 14.00–15.30

OKUL VE AİLEYE DAİR ÇAĞRIŞIMLAR
“Şimdi Okullu Olduk”
Panel
 

Banu Keskin
Geçmişten Günümüze Ailenin Serüveni: Felsefi Değiniler 
 

Dr. Banu Aslantaş Ertekin
Anne Kucağından Okul Sıralarına: Bir Yol Hikayesi
 

Dr. Banu Büyükkal
Sanatta Aile
 

15.30 - 16.00 Kahve Arası


IV. OTURUM 16.00 – 17.30

ATÖLYELER

1-Hayat mıdır Okul, Okul mudur Hayat:
   Hayat Okulu Projesi
İELEV Okulları
Duygu Dizer Tükenmez
Gül Suner

 

2- Değişimi Yönetmek  
SEV Okulları
Timur Yavaş
 

3-Değişen Okul ve Aile Kapsamında  Çocuk ve Ahlak
Mef Üniversitesi
   Dr. Melike Acar


4- Dayanıklılığa Giden Yol: İlişki
İELEV Okulları
Nuran Ercan - Ezgi Dede


SERGİ

Psikanalist ve Sanat

Katılanlar:
Ayla Yazıcı, Banu Büyükkal
Şebnem Kurtaran, Sibel Mercan,
Işın Sayın Tamerk, Tijen Demirörs
Nesli Keskinöz Bilen
 

OLGU SUNUMLARI

(Sadece ruh sağlığı çalışanları ve öğretmenler katılabilir)

Olgu sunumu   : Nasıl Bir Kutu?
Olgu sunan   : Aylin Deniz Ülkümen - Terakki Vakfı Okulları
Tartışan   : Şebnem Kurtaran
   
Olgu sunumu   : Bedenim Bana Ait: Peki Ben Kimim?
Olgu sunan   : Neriman Koç - Üsküdar Amerikan Lisesi
Tartışan   : Ümit Eren Yurtsever
   
Olgu sunumu   : Taşra Sıkıntısı, Asperger, Deniz Tuzu ve Ergenlik Kapısı
Olgu sunan   : Uğur Özulu - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi
Tartışan   : Didem Aksüt Dönmez
   
Olgu sunumu   : Okulun Karışan Kimlikleri: Ebeveyn ve Çocuk
Olgu sunan   : Ayça Baysal Özbatır - TED Rönesans Koleji 
Tartışan   : Meltem Temiz

SEMPOZYUM BİLGİLERİ

BİLGİ ve KAYIT

http://sempozyum.ielev.k12.tr/

İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Tel: 0212 512 7887  - 111 – 112 – 134 – 144 – 147
Tel: 0216 304 6907  - 143 – 118 – 119 – 120
E-posta: sempozyum@ielev.k12.tr

ETKİNLİK YERİ

İELEV Özel Orta Okulu Konferans Salonu
Türk Ocağı Caddesi, No: 4, Cağaloğlu/Fatih-İstanbul

ULAŞIM SERVİS SAATLERİ

Eminönü İskele Karşısı - Katlı Otopark Önü: 08.00
(15 dakika arayla ring seferler şeklinde)

KAYIT ÜCRETİ

Katılımcılar: 150 TL
Üniversite öğrencileri: 100 TL

Not: Atölye için mutlaka tercih belirtilmelidir. Kontenjana göre dağılım yapılabilir.

KAYIT ÜCRETİ İÇİN IBAN NO:

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
Yapı ve Kredi Bankası / Kozyatağı Ticari Şubesi (968)
IBAN No: TR49 0006 7010 0000 0047 2920 51
Hesap No: 47292051

Not: Açıklama bölümüne mutlaka katılımcının adı soyadı belirtilmelidir.


KAYIT

Aşağıdaki Kayıt Formunu eksiksiz bir biçimde doldurup "Gönder" tuşuna basarak ekranda çıkacak olan "ön kaydınız alınmıştır" uyarısını bekleyiniz.

Kayıt ücretini yukarıda bilgisi verilen hesap numarasına yatırdıktan sonra dekontu sempozyum@ielev.k12.tr e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Ödeme bilginiz bize ulaştığında, "kaydınız yapılmıştır" mesajı e-posta yoluyla size iletilecektir.