Okul ve Şiddet

SEMPOZYUM HAKKINDA

Kurumlar; varlıklarını sürdürmek için belli gelenekleri yaşatmak, kendilerine özgü bir kültür oluşturmak ve bu yolla da kendi kimliklerini inşa etmek isterler.

Kurumların bu hedeflerine ulaşmaları ve başarılı olmalarında önemli rol üstlenen kurumsal kültürü oturtabilmek ve yaşayanlarına doğru şekilde benimsetmek anlayışı, geçmişten günümüze okulların da vazgeçilmez görevi olmuştur.  

Kurumsal ve akademik düzeyde okulun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Lisesinin 125. kuruluş yılına dair yapılan etkinliklerden ilham alınarak hazırlanan “Psikolojik Danışma Sempozyumu” İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından 08 Mayıs 2010 tarihinde pek çok eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İELEV Okulları olarak bu sempozyumu ilk tasarladığımız günden itibaren bunun bir “üçleme” olmasını arzuladık. İlk sempozyum tüm eğitim entelektüelleri için dizayn ettiğimiz “Okul ve Gelenek” teması ile gerçekleşmiş oldu. 2012 yılının Ekim ayında etkinliğimizi İstanbul Psikanaliz Eğitim ve Araştırma Derneği (Psike İstanbul) ile ortak etkinlik konseptine taşıdık ve sempozyumun adını “Eğitim, Değişim ve Psikanaliz Sempozyumu” olarak adlandırdık.

Bu çerçevede çalışmanın ikincisini 16 Mart 2013 Cumartesi günü “Okul ve Şimdi-Günümüzde Okul- Okulda Neler Oluyor-Okula Neler Oluyor?” başlığı ile okul kavramının günümüzde yaşamakta olduğu kavramsal, varoluşsal ve pratik sıkıntılarının paylaşıldığı etkinlik olarak gerçekleştirdik.

Üçlemenin üçüncüsünü de 28 Mart 2015 tarihinde “Okul ve Gelecek-Okulun Geleceği Geleceğin Okulu” temasına ayırdık.

4. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu’nu 1 Nisan 2017 Cumartesi günü, “Okul ve Yaratıcılık” adıyla İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulunda gerçekleştirdik. Eğitimde yaratıcılığın önemini ve nasıl güçlü çocuklar yetiştirebileceğimizi uzman konuşmacılarımız ile farklı perspektiflerden değerlendirdik.

Bu yıl da 5. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu ile karşınızda olacağız. 05 Ocak 2019 Cumartesi günü “Okul ve Şiddet” adıyla gerçekleşecek sempozyumda 21.yüzyılın en önemli teması hâline gelen ve zamanın ruhunu taşıdığını düşündüğümüz şiddet konusunu tüm görünümleri ile tartışmaya çalışacağız. Bu sebeple sempozyumun eğitim ve ruh sağlığı çalışanları kadar eğitim paydaşları olan öğrenci ve velileri de yakından ilgilendiren bir konu olduğu kanaatindeyiz.

Bu yıl ki sempozyumun bizim için bir önemli yanı da okulumuzun velilerinden ruh sağlığı çalışanı Saygıdeğer Dr. Onur Saltuk Dönmez anısına gerçekleşiyor olmasıdır. Kendisini saygı ve rahmet ile anıyoruz.

ORGANİZASYON

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Lisesinde eğitim görmüş, öğretmen veya yönetici olarak Sarı Siyahlı Camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından 21 Aralık 1982 tarihinde kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanında gereken her türlü katkıyı sağlayarak, ülkemizin ve İstanbul Erkek Lisesinin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürmektedir. Amacı, bugüne kadar ülkemize katkıları tartışılmayacak binlerce önemli şahsiyet yetiştirmiş okulumuzun, her gün biraz daha güçlenerek görevini yerine getirmesine, dolayısıyla ülkemizin eğitim alanında çağdaşlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra dayanışma ve yardımlaşmanın güçlenmesine, ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin Vakfın olanaklarından yararlanmasına kalıcı bir katkıda bulunmak, Vakfın vazgeçilmez amaçları arasındadır.

Vakıf bünyesinde 144 mütevelli bulunmakta ve 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Vakfın icra organını oluşturmaktadır. Bu yönetim anlayışının yanı sıra, Danışma Kurulu olarak görev yapan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile Vakfa hizmet veren ve 5 üyeden oluşan Başkanlık Divanı bulunmaktadır. Mütevelliler arasından seçilen konusunda uzman 3 üye, Vakfın Denetim Kurulu’nu oluştururken, aynı zamanda Vakfın tüm hesapları bağımsız denetim şirketi olan Deloitte tarafından denetlenmektedir.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, kurulduğu yıldan bugüne kadar İstanbul Erkek Lisesi Camiasının en önemli birimlerinden biri olmayı başarmış, bir kültür kurumu olan İstanbul Erkek Lisesine ve ülkemize katkıları yıldan yıla artmış, açtığı eğitim kurumları ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern bir eğitim anlayışıyla yetişmelerine olanaklar sağlamıştır.

www.ielev.k12.tr
www.ielev.org.tr


PSİKE İSTANBUL

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği ruhsal mekanizmayı açıklayan bir kuram, ruhsal süreçleri araştıran bir yöntem, bu yönteme dayanan bir tedavi ve bu bilgiyi nesilden nesile aktaran bir gelenek olarak psikanalizi Türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.

Daha detaylı bilgi almak ya da derneğimizin yayınlarını incelemek için web sayfamızı ziyaret ediniz.

Psike İstanbul Derneği: http://www.psikeistanbul.org/

KONUŞMACILAR

01.

Yavuz Erten

Psikanalist, Klinik Psikolog – Psike İstanbul
02.

Didem Aksüt Dönmez

Psikanalist, Psikiyatr – İstanbul Psikanaliz Derneği
03.

Meral Erten

Klinik Psikolog – Psike İstanbul
04.

Neslihan Zabcı

Psikanalist, Klinik Psikolog – İstanbul Psikanaliz Derneği
05.

Banu Keskin

Eğitim Yöneticisi, Felsefeci – İELEV Okulları
06.

Sezai Halifeoğlu

Psikanalist, Psikiyatr – Psike İstanbul
07.

Bilal Albaş

Klinik Psikolog – İELEV Okulları
08.

Nesli Keskinöz Bilen

Psikiyatr – Psike İstanbul
09.

Simge Toprak

Psikolojik Danışman – İELEV Okulları
10.

Neriman Koç

Klinik Psikolog – İELEV Okulları
11.

Banu Büyükkal

Psikanalist, Psikiyatr – Psike İstanbul
12.

Ayşen Akayoğlu

Uzman Psikolog – İELEV Okulları
13.

Abidin Güler

Psikolojik Danışman – İELEV Okulları
14.

Nuran Ercan

Psikolojik Danışman – İELEV Okulları
15.

Ezgi Bahadır

Psikolog – İELEV Okulları
16.

Büşra Buclulgan

Uzman Psikolog – İELEV Okulları

PROGRAM

08.30 Kayıt

09.00 - 09.30 Açılış Konuşmaları

Psike İstanbul
İELEV Okulları

I. OTURUM 09.30-11.00

GÜNÜMÜZ VE GELECEĞİN RUHSALLIĞI PERSPEKTİFİNDEN ŞİDDET 

Yavuz Erten

“Narsisizm ve Şiddet”
Moderatör: Didem Aksüt Dönmez

11.00 - 11.30 Kahve Arası


II. OTURUM 11.30 - 13.00

EĞİTİMİN PERSPEKTİFİNDEN OKUL VE ŞİDDET
Hayata Atılmak İçin Eğitim Şart

Banu Keskin
“Şiddetli Öykülere Yeniden Bakışlar”

Meral Erten
“Okul ve Aile Kapsamadığında Şiddet Öyküleri”

Neslihan Zabcı
Zorbalık ve Zorbalığa Uğramanın Kökenleri”

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği


III. OTURUM 14.00–15.30

PSİKANALİZİN/PSİKOLOJİNİN PERSPEKTİFİNDEN OKUL VE ŞİDDET

Didem Aksüt Dönmez
Okulun Yolu Taşlarla Dolu”

Sezai Halifeoğlu
“Zorba kim? Mağdur kim?”

Bilal Albaş
“Narsisizm Çağında Kişiliğin Şiddetli Görüntüleri: Sosyal Medya ve BEN”

15.30 - 16.00 Kahve Arası


IV. OTURUM 16.00 – 17.30

ATÖLYELER

1-Film Atölyesi
   Meral Erten, Nesli Keskinöz Bilen

NOT: Film atölyesi 15.30’da başlayacaktır.
 

2-Gelişim Psikolojisi Perspektifinden Şiddetin Yansımaları:  
Bir Uygulama Örneği: AZÖP (Akran Zorbalığını Önleme Programı)
   Ayşen Akayoğlu, Simge Toprak
 

3-Agresyondan Entelektüalizasyona
   
Ezgi Bahadır, Nuran Ercan

OLGU SUNUMLARI

(Sadece ruh sağlığı çalışanları ve öğretmenler katılabilir)

Olgu sunumu : Farklılığa Şiddet
Olgu sunan : Neriman Koç- İELEV Özel İlkokulu
Tartışan : Banu Büyükkal
   
Olgu sunumu : Sessiz Çığlığın Yankısı: Çaresizliğin Dönüşümü
Olgu sunan : Büşra Buclulgan- İELEV 125.Yıl Özel Ortaokulu
Tartışan : Sezai Halifeoğlu
   
Olgu sunumu : Kendine Dönen Şiddet
Olgu sunan : Abidin Güler- İELEV Özel Lisesi
Tartışan : Didem Aksüt Dönmez

SEMPOZYUM BİLGİLERİ

BİLGİ

İELEV Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Tel: 0212 512 7887  - 111 – 112 – 134 – 144 – 147
Tel: 0216 304 6907  - 143 – 118 – 119 – 120
E-posta: sempozyum@ielev.k12.tr 

ETKİNLİK YERİ

İstanbul (Erkek) Lisesi, Celal Ferdi Gökçay Konferans Salonu
Türk Ocağı Caddesi, No: 4, Cağaloğlu/Fatih-İstanbul

ULAŞIM SERVİS SAATLERİ

Kadıköy İskele: 07.45
Bakırköy Özgürlük Meydanı: 08.15
Beşiktaş İskele: 08.15
Eminönü İskele Karşısı - Katlı Otopark Önü: 08.00
(15 dakika arayla ring seferler şeklinde)

KAYIT ÜCRETİ

Katılımcılar: 100 TL
Üniversite öğrencileri: 50 TL

Not: Atölye için mutlaka tercih belirtilmelidir. Kontenjana göre dağılım yapılabilir.

KAYIT ÜCRETİ İÇİN IBAN NO:

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
Garanti Bankası / Taksim Şubesi (028)
IBAN No: TR39 0006 2000 0280 0006 2979 92

Not: Açıklama bölümüne mutlaka katılımcının adı soyadı belirtilmelidir.


KAYIT

Aşağıdaki Kayıt Formunu eksiksiz bir biçimde doldurup "Gönder" tuşuna basarak ekranda çıkacak olan "ön kaydınız alınmıştır" uyarısını bekleyiniz.

Kayıt ücretini yukarıda bilgisi verilen hesap numarasına yatırdıktan sonra dekontu sempozyum@ielev.k12.tr e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Ödeme bilginiz bize ulaştığında, "kaydınız yapılmıştır" mesajı e-posta yoluyla size iletilecektir.